Vanaf nu online, onze nieuwe bestelsite! Eenvoudig u bestellingen plaatsen en bladeren door ons assortiment.

Heeft u al inlog gegevens, kunt u inloggen via deze link: brm.dinonline.nl

Heeft u nog geen gegevens maar wilt u ook graag gebruiken maken van deze tool, neem dan contact met ons op via sales@brmmaastricht.nl